Bezpieczny.pl jest dystrybutorem ubezpieczeń uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia, ich obsługi oraz przyjmowania zgłoszeń i roszczeń
w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli: Generali TU S.A. i Generali Życie TU S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Oferta Ubezpieczeń Bezpieczny.pl

Logo Ubezpieczyciel Ubezpieczenie samochodu Bezpieczny.pl
Logo Ubezpieczyciel Ubezpieczenie domu i mieszkania Bezpieczny.pl
Logo Ubezpieczyciel Ubezpieczenie na życie Bezpieczny.pl
Logo Ubezpieczyciel Ubezpieczenie podróżne Bezpieczny.pl