Kara za brak ubezpieczenia

Za brak ubezpieczenia OC pojazdu grożą kierowcy i właścicielowi pojazdu dotkliwe kary.

W razie wypadku. czy kolizji kierowca i właściciel pojazdu zapłacą z własnej kieszeni za wszystkie zniszczenia i szkody ofiar.
Za brak OC (niezależnie od wypadku) właściciel pojazdu zapłaci karę finansową wymierzoną przez UFG.
Wysokość opłaty karnej za brak OC pojazdu zależy od:

 1. Minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku kontroli.
 2. Rodzaju pojazdu, którego właściciel nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC:
  – samochody osobowe – 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę
  – samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
  – pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia.
 3. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej:
  – do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
  – 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
  – powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!